Ledarskapsutveckling

 

Vi erbjuder kundanpassade utbildnings- och utvecklingsprogram för chefer och ledare samt processinriktad handledning som vilar på systemteoretisk och salutogen grund. Vi har en gedigen kunskapsbas och erfarenhet att bygga på. För oss är det viktigt att du som chef och ledare känner dig lyssnad på av oss och att vårt engagemang genomsyrar allt vi gör.

Chefshandledning

Vi erbjuder handledning enskilt eller i grupp till chefer och ledare. Här har du tillgång till en tillåtande frizon för reflektion och utforskande av nya handlingsmöjligheter.

Läs mer

Ledarskapsutbildning

Vi erbjuder kundanpassade och skräddarsydda utbildningar och utvecklingsprogram för chefer och ledare inom privat och offentlig verksamhet.

Läs mer

Teamutveckling

Vi erbjuder team- och grupputveckling genom kundanpassade utbildnings- och utvecklingsprogram samt processinriktad handledning som vilar på systemteoretisk och salutogen grund.

Läs mer

Chefspaket

Vi erbjuder ett skräddarsytt ”Chefspaket” där du som chef får hjälp av en coach att identifiera behov, göra en handlingsplan, anpassa ditt ledarskap och har tillgång till ett personligt stöd.  

Läs mer

Denbro utveckling

Denbro omsorg